Veri Güvenliği Çözümleri

Şirketler için en değerli ürün olan verinin çalıştığı ortamda güvenliğinin, bütünlüğünün ve gizliliğinin sağlanması, sorun oluştuğu durumlarda ise geriye getirebilmek için gerekli yedekleme sistemlerinin ve geri dönüş prosedürlerinin oluşturulması, yedeklendiği ortamda ise geçerliliğinin ve doğruluğunun tasdiki işlemlerini kapsayan işlevler bütünüdür.

Firmanın ürettiği verilerin kullanımı sırasında potansiyel tehlikelerden korunması, çıkan herhangi bir problemde kayıpsız veya kabul edilebilir kayıpla geriye getirilebilmesi, kriz veya olağanüstü durumlarda farklı bir noktada en az şekilde zaman ve kaynak kaybı ile iş devamlılığının sağlanması amacını güder.

irmamız sistem ve ağ güvenliği uzmanları ile verilerin yerinde güvenliğini sağladığı gibi, veri kurtarılması ve iş devamlılığı konusunda uzman personeli ile anahtar teslim veya duruma özel çözümler sunar.

  • donanim